--Ads--

BAGUIO CITY – Maipawil ti panaginom ken panangiserbi ti arak kadagiti balay paginoman ken pagtagilakuan sadiay La Trinidad, Benguet. Nangrugi daytoy iti parbangon ti April 18, Huwebes ken agleppas agingga iti pangaldaw ti Abril 20, Sabado.