--Ads--

BAGUIO CITY – Nadangran ti maysa lalaki kalpasan a natnag ti lugan nga inmaneho daytoy sadiay Natubleng, Buguias, Benguet idi kalman.

Nabigbig ti biktima a ni Patricio Pataras Andres, 25 anyos, baro, mannalon ken residente ti Amgaleyguey, Buguias, Benguet.

Maibasar iti report, inmaneho ti driver ti truck daytoy ken agturong koma iti Trading Post sadiay La Trinidad, Benguet.

Nupay kasta, napukaw ti preno ti lugan a nagresulta iti pannakaidungpar daytoy iti barikada agingga a natnag iti bangir a linya ti kalsada.

Nagsagrap ti driver iti dunor ken naitaray iti Atok District Hospital sadiay Sayangan, Paoay, Atok Benguet para iti pannakatamingna.