--Ads--

Mannalon, pimmusay iti panangtabat kenkuana ti maatap a kabit ti asawana

BAGUIO CITY-Pimmusay ti maysa a mannalon kalpasan a tinagtagbat daytoy ti maatap a kabit ti asawana sadiay Brgy. San Jose, Alfonso Lista, Ifugao.

Nabigbig ti biktima a ni Rudy Martinez, 52 anyos, residente iti nasao a lugar bayat a ti suspek ket nabigbig a ni Jaime Ortiz, 60 anyos, balo, mannalon ken residente met laeng iti nasao a lugar.

Maibasar iti imbestigasion, nagturong ti biktima iti balay ti suspek ken sinapulna ti asawana ngem killaat latta a tinagbat ti suspek ti biktima iti namidua a daras babaen iti buneng a nangitunda iti dagus nga ipupusay ti biktima.
`
Iti imbestigasion ti pulisya ket napaneknekan nga adda ti relasion ti asawa ti biktima ken ti suspek.

Naammuan pay nga immunan a nangipila ti biktima iti kaso a frustrated murder iti suspek kalpsan a ginandat met laeng ti supspek a papatayen daytoy.

Kalpasan ti insidente ket boluntaryo a simmuko ti suspek iti barangay kapitan ken naiturong daytoy iti kuerpo ti Alfonso Lista Municipal Police Station..