--Ads--

Dead on the spot ti tricycle driver kalpasan a mapaltugan idiay Tondo Manila iti parbangon iti Marso 12.

Maibasar iti panagsukimat iti Bombo Radyo Baguio, napasamak ti insidente iti paset iti Juan Luna Street iti kanto iti Raja Matanda Street.

Sigun kadagiti testigo, nakangegda iti dua a kanalbuong iti paltog.

Maibasar iti ala iti Closed-circuit television iti Barangay 7, Tondo, Manila, immabay ti suspek a lalaki a naka-motor iti biktima nga addan iti likudan iti maysa a jeep idi bimmaba ti suspek ken pinaltuganna daytoy.

Natumba ti biktima manipud iti tricycle-na bayat a nagdardaras a timmakas ti suspek sakay iti motorna.

Agtultuloy met ti panang-anup iti pulisya iti adda iti likudan iti pammaltog.