--Ads--
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

BAGUIO CITY -Manamnama a maisayangkat ditoy siudad ti Baguio ti maysa nga aktibidad ti Philippine Athletics Track and Field Association (PATAFA) para iti panakapili dagiti atleta a mangibagi ti pagilian iti 2021 Southeast Asian Games wenno 31st SEA Games a maangay sadiay Hanoi, Vietnam.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni Baguio City Sports Coordinator Gaudencio Gonzales a kiniddaw manen ti PATAFA ti panakaisayangkat ti national performance trial daytoy inton February 24 ken 25 sadiay Baguio Athletic Bowl.

Dinakamatna a kaykayat ti asosasyon ti pasilidad ti Baguio para iti athletics nangruna ta kompleton dagiti maaramat a kagawaan ditoy siudad.

Sigun kenkuana, ti maangay a national competition ti PATAFA ket para iti masungad a SEA Games.

Maipalagip a naballigi ti Philippine Athletics Championships nga insayangkat ti PATAFA sadiay Athletic Bowl idi Disyembre ti napalabas a tawen.