--Ads--

Pimmusay ti maysa nga indibidual bayat a nadangran ti dadduma pay iti panagdinungpar ti maysa nga Bus ken Truck sadiay Brgy. San Benito Norte. Aringay, La Union.


Nabigbig ti pimmusay a ni Samuel Ramos, agtawen iti 48, konduktor ti nasao nga bus ken agnanaed iti Bakaeng, Baguio City.


Maibasar iti inisyal nga impormasyon, paturong iti aniaman a direksuon ti Partas Bus nga inmaneho ni Jerry Collantes nga agtawen iti 35 ken agnanaed iti San Juan, Ilocos Sur.


Paturong met iti agpaabagatan nga direksyon ti Isuzu Truck nga inmaneho ni Dominador Dela Cruz, agtawen iti 58 ken agnanaed sadiay Cainta, Rizal.


Maatap nga immagaw ti linya ti Truck rason a nakidinnunagpar iti bus.

Pimmusay ni Ramos bayat a naipit met dagiti dua a driver ken nadangran dagiti sumagmamano a pasahero ken maysa kadagitoy ti na-confine iti ospital.


Agtultuloy nga imimbestigaran ti Aringay Municipal Police Station ti nasao nga insidente.