--Ads--

BAGUIO CITY – Inreklamo ti maysa nga ina ti maysa a menor de edad nga out-of-school youth kalpasan a naduktalanna ti panangrames ti nasao a barito iti anakna sadiay Abra.

Sigun iti nasao nga ina, idi Hulyo 2016 ken idi laeng napalabas a bulan ti Nobyembre ita a tawen ket rinames ti nasao a barito ti anakna nga agad-adal iti elementarya.

Naduktalan met iti imbestigasyon ti La Paz Municipal Police Station a kabayatan ti panagay-ayam ti biktima iti uneg ti pagtaengan ti suspek.

Ditoy a dagus nga inagkan, linabusan ken rinames ti suspek ti biktima.

Naduktalanda pay nga idi Nobyembre ket rinames manen ti suspek ti biktima iti karayan nga asideg iti pagtaengan daytoy.

Naiturong met ti biktima iti pagagasan para iti panakaipasidong daytoy ti kanayunan nga eksaminasyon.