--Ads--

BAGUIO CITY – Kinemmeg dagiti otoridad ti maysa a minero a nangbotboteng ken nagpaam-ammo a kameng ti ISIS ken Abu Sayyaf iti bus terminal sadiay Engineer’s Hill, Baguio City.

Agtawen daytoy iti sangapulo ket walo ken residente ti Greenvalley, Baguio City.

Maibasar iti report ti pulisya, immuneg iti bus ti suspek ngem pinababa daytoy ti gwardiya gaputa nakainom daytoy iti arak ken napunnon ti bus.

Nakaunget ti suspek ket binekkelna ti gwardiya kagiddan ti panangideklarana a kameng daytoy ti ISIS ken Abu Sayyaf, ken adda ti inkabilna a bomba iti bimmabaanna a bus a paturong sadiay Pasay City.

Gapu iti daytoy ket naalarma dagiti pasahero agramanen dagiti gwardiya isut gapuna a nagtawagda kadagiti pulis.

Iti panagresponde dagiti pulis ket kinemmegda ti suspek ken nangipatungpalda met laeng iti inspeksyon tapnu masigurado ti kinatalged dagiti pasahero.

Sumangsango ti nasao a suspek iti kaso a panaglabsing iti PD 1727 a mangipawpawil iti panangiwaras iti palso nga impormasyon wenno panagpangta mainaig kadagiti bomba, eksplusibo ken incendiary devices.

——————– Filipino translation ———–
BAGUIO CITY – Arestado ang isang minero matapos itong manakot at magpakilalang kasapi ng ISIS at Abu Sayyaf sa isang bus terminal sa Engineer’s Hill, lungsod ng Baguio.

Ang suspek ay 18-anyos at residente ng Greenvalley, Baguio City.

Ayon sa pulisya, pumasok sa bus ang suspek ngunit pinababa ito ng gwardiya dahil lasing ito at puno na ang nasabing sasakyan.

Nagalit umano ang suspek at sinakal nito ang gwardiya kasabay ng pagdeklara niya na siya ay kasapi ng ISIS at Abu Sayyaf at may inilagay siya na bomba sa bus patungo ng Pasay City na sinakyan niya.

Agad namang tumawag sa pulis ang mga gwadiya matapos maalarma ang mga pasahero at ang mismong mga gwardiya.

Sa pagresponde ng mga pulis ay hinuli nila ang suspek kasabay ng paginspeksion nila para maipasigurado ang seguridad ng mga pasahero.

Nahaharap ang suspek sa kasong paglabag ng Presidential Decree 1727 o ng Anti-Bomb Joke Law of the Philippines na nagbabawal sa pagpapakalat ng peke na mga impormasyon tungkol sa mga bomba, eksplosibo at mga aparatong pangsunog.