--Ads--

BAGUIO CITY-Pimmusay ti maysa a minero sadiay Pasil,Kalinga kalpasan a nagaburan iti bato iti maysa a minahang Bayan, idi Desyembre 3, 2022.
Nabigbig ti biktima a ni Milnar Wa-il Bag-ayan,35-anyos ken residente iti Brgy. Galdang, Pasil, Kalinga .

Iti pannakiyuman ti Bombo Radyo kenni Police Major Garry Gayamos, chief of police ti Pasil Municipal Police Station kinuna na a nagaburan ti bato ti minero bayat ti iseserekna iti minas.


Naduktalan laengen dagiti kakadwa ti minero ti pimmusay a minero a nagaburan iti bato nu sadinno nagtitinulunganda nga inikkat dagiti naigabor iti biktima.


Kabayatanna, dagos met a nagresponde ti Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer iti nasao nga insidente nu sadinno nasabatda dagiti minero nga nairuardan ti bagi ti biktima iti minasan.


Kinuna pay ni Pol.Maj. Gayamos a ti minasang bayan ket agrugrugi paylaeng nu sadinno 5-meters ti kaadayo ti abot ti minas ken natimberan.


Kabayatanna, nagtitinulong dagitti kameng ti pulisya para iti panakaiyawid ti bangkay ti biktima.