--Ads--

BAGUIO CITY – Dinayaw ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong dagiti naaramidan ti Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Baguio kontra iti iligal a droga

Nupay kasta, kinaritna dagitoy pakairamanan ti pulisya iti panangpatibkerda pay ti kampanyada kontra iti panag aramat iti iligal a droga a mangituntunda iti krimen ken makadadael iti masakbayan dagiti agtutubo

Iti kaudian a report ti City Peace and Order Council, dumanon iti 28 nga operasyon ti impatungpal ti PDEA Baguio a nagresulta iti pannakakemmeg ti 12 nga indibidual ken 12 a kaso a naipila iti korte.

Kaaduan kadagiti nakumpiskar kadagiti operasyon ket shabu nga addaan iti market value a P5, 000 agingga P6, 000 tunggal gramo, sarsarunuen ti Marijuana iti P120 agingga P160 tunggal gramo.

Naamuan a kadawyan nga agtataod dagiti shabu kadagiti kabangibang a rehiyon a kas iti Region 1 ken National Capital Region bayat a dagiti marijuana ket agtataod iti probinsya ti Benguet ken Kalinga.