--Ads--

BAGUIO CITY – Dumanon laengen iti walo a milyon a tonelada ti mineral a nabatbati iti probinsia ti Benguet.

Imparang daytoy ni Engr. Lomino Kaniteng, presidente ti federasyon dagiti small-scale miners iti Benguet, iti naangay nga Small Scale Mining Congress idi kalman a paset ti selebrasyon ti Adivay Festival 2017.

Kinunana a maibasar iti listaanda idi 2012, dumanon iti 60 a kilo a balitok ti linawas a mapatpataud iti probinsia.

Kabayatanna, manipud iti 60 nga asosasyon dagiti minero iti probinsia ket dumanon laeng iti agarup 36 nga asosasyon ti dimmar-ay iti nasao nga aktibidad.

Maipalagip a manarimaan metlaeng ti maika-64 nga Annual National Mine Safety and Safety Conference Week iti siudad ti Baguio nga agleppas inton Biyernes.

————- Filipino translation ———–
BAGUIO CITY – Tinatayang aabot na lamang sa walong milyong tonelada ang natitirang minerals sa lalawigan ng Benguet.

Ayon kay Engr. Lomino Kaniteng, presidente ng Benguet Small-Scale Mining Federation, ito ay dahil pa rin sa nagpapatuloy na mining activities ng iba’t-ibang kompania at grupo sa lalawigan.

Aniya, batay sa kanilang pagtaya ay aabot sa 60 kilo ng ginto ang nakukuha sa lalawigan bawat linggo.

Kaugnay nito ay isinagawa ang Small Scale Mining Congress sa Benguet kahapon kasabay ng pagdiriwang ng Adivay Festival 2017.

Dinaluhan ito ng 36 na asosasyon ng mga minero sa lalawigan.

Kasalukoyan ding inoobserbahan ang ika-64 na Annual National Mine Safety and Safety Conference Week sa lungsod ng Baguio na magtatapos sa Biyernes.