--Ads--

BAGUIO CITY – Naipasidong iti Rainfall Red Warning Level ti Apayao gapu iti nakaro a panaglayos ken panagreggaay kadagiti lugar a narisgo kadagitoy nga insidente.

Naipasidong met iti Rainfall Orange Warning Level ti Tineg, Abra; Kalinga; Ifugao; Mountain Province ken Benguet gaputa adda latta ti pangta kadagiti flood-prone ken landslides-prone areas.

Naipasidong met iti Rainfall Yellow Warning Level ti nabatbati a paset ti Abra gapu iti posibilidad ti panaglayos ken panagreggaay kadagiti lugar a narisgo kadagitoy nga insidente.

Maibasar iti report dagiti otoridad, napasamak ti panaglayos sadiay Ibulao, Kiangan, Ifugao.

Sumagmamano metlaeng a lugar sadiay Kalinga ti nalayos, partikular sadiay San Francisco, Tabuk; sadiay Purok 1 ken Purok 2 iti Magaogao, Pinukpuk ken iti Lower Calaocan ken Bagbag National Roads sadiay munisipyo ti Rizal.