--Ads--
photo | Baguio City Health Services Office

BAGUIO CITY – Nasuroken iti 50 percent kadagiti barangay officials ditoy Baguio ti naan-anayen a nabakunaan kontra iti COVID-19.

Nupay kasta, iti interview ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni Association of Barangay Captains president ken Councilor Micheal Lawana a daytoy ket gaputa saanda a mapilit dagiti dadduma a barangay officials a saan a mangkayat nga agpabakuna.

Dinakamatna a manarimaan met ti maikadua a dose dagiti dadduma pay nga opisyales dagiti barangay ditoy siudad.

Impeksana met ti panaglidayda gapu iti ipupusay ni Poliwes Punong Barangay John Alban nga addaan pakainaigan ti COVID-19.