--Ads--

BAGUIO CITY–Dumanon iti nasurok P5.6-M a gatad ti marijuana ti pinarut ken inuram dagiti otoridad sadiay Butbut Proper, Tinglayan, Kalinga iti tallo nga aldaw nga operasyon dagitoy a nagleppas ita nga aldaw, May 29.

Sigun iti PDEA-Cordillera, resulta daytoy iti OPLAN: Linis Barangay XI ti PDEA ken iti OPLAN: Green Pearl Bravo ti PNP.

Nadadael kabayatan ti operasyon ti 28,300 a pidaso ti fully-grown marijuana plants ken 1,000 a pidaso ti marijuana seedlings manipud iti 10 a plantation sites.

Naisayangkat ti operasyon babaen iti nagtipon a pwersa ti anti-narcotic operatives ti PDEA-Kalinga, Tinglayan Municipal Police Station, Lubuagan Municipal Police Station ken iti nagduduma pay nga unit ti Kalinga PNP.

Nupay kasta, awan ti nakemmeg iti nasao nga operasyon ngem ipalpalagip ti PDEA nga asinoman nga indibidual a matiliwan nga agtartaripato ti marijuana ket madusa iti sidong ti Republic Act 9165 wenno ti The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2001.