--Ads--

BAGUIO CITY – Nakemmeg ti dua nga indibidual gapu iti panangibyaheda iti marijuana sadiay Caponga, Tublay Benguet.

Nabigbig dagitoy a da Jevie Pabia ken Rommel Barrientos, agpada a nagtaud sadiay Cavite.

Maibasar iti report ti PDEA, nakumpiskar kadagiti suspek iti 20 kilo a tubular dried marijuana nga aggatad iti P2.4 million.

Naammuan a nagbyahe dagiti suspek sadiay Bakun, Benguet ken agsubli koman dagitoy sadiay Cavite ngem awan ti travel pass dagitoy a sumrek iti munisipyo ti Tublay, Benguet.

Malaksid iti dayta, naobserbaran ti mapagdua-duaan a garaw dagitoy rason iti panangbiruk ti Quarantine Control Personnel iti imetda a documents ngem travel pass laeng agingga La Trinidad ti naipakitada.

Gapu iti dayta, sinukitmat ti nasao a personel ti lugan dagiti suspek babaen iti K-9 narcotic dogs a nagresulta iti pannakasarak ken pannakakumpiskar ti iligal a droga.