--Ads--

KALINGA- Balligi a nadiskubre ti P210.8 million a gatad ti marijuana bayat ti naisayangkat a marijuana eradication idiay Barangay Buscalan, Tinglayan, Kalinga.

Nadiskubre daytoy, babaen ti nagtipon a pwersa dagiti otoridad babaen ti panangidaulo ti Special Operations Unit-Cordillera, Philippine National Police Drug Enforcement Group, Tinglayan Municipal Police Station ken dadduma pay a yunit iti Cordillera.

Nagresulta ti nasao nga operasyon ti pannakadiskubre dagiti tallo a plantasyon ti marijuana plants a namulaan ti nasurok 1 million a puon ti nasao a mula.

Dagus met a pinarut ken inuram daytoy dagiti otoridad.