--Ads--
photo | Kalinga PPO

BAGUIO CITY – An-anupen ita dagiti otoridad ti naglibas a driver ti SUV a nakadiskobre-an ti P37.32-M a gatad dagiti marijuana bricks a maibiyahe kuma paruar sadiay Kalinga idi kalman.

Sigun kenni Kalinga Police Provincial Director PCol. Davy Vicente Limmong, dagus a nangisayangkat dagiti otoridad iti checkpoint operation kalpasan a nakaawatda ti impormasyon seknan iti panakaibiyahe dagiti marijuana bricks manipud sadiay Tinglayan, Kalinga ken dumalan sadiay Tabuk City.

Kinunana nga agarup nasurok 200 a metro sakbay ti checkpoint ket killaat a nagkurba ti nangisit a Mitsubishi Adventure nga addaan plaka nga NBZ 7232 sadiay Barangay Lacnong, Tabuk City ken nagturong daytoy iti direksiyon ti maysa nga irrigation canal.

Dinakamatna a nadlaw ti driver ti nasao nga SUV nga adda dagiti pulis a mangisaysayangkat ti checkpoint isut gapuna a nagkurba ken nagturong daytoy iti dalan ti nasao nga irrigation canal.

Innayonna nga imbati ti driver a nabigbig a ni Sabado Guimba ti nasao a lugan gaputa awanen ti pagnaan daytoy.

Nadanunan met dagiti pulis ti naabandona a lugan ken nadiskobre iti uneg daytoy ti walo a sako a naglaon iti 311 a pidaso dagiti marijuana bricks nga agdagsen ti 331 a kilo ken aggatad ti P37.32-M.

Sigun pay kenni Col. Limmong, maysa ni Guimba kadagiti personalidad a wanwanawanan dagitoy.

photo | Kalinga PPO
photo | Kalinga PPO