--Ads--

BAGUIO CITY – Nadiskubre ken inuram dagiti otoridad ti P4,025,000 a gatad ti mula a marijuana sadiay Barangay Tulgao West, Tinglayan, Kalinga kasaruno iti dua nga aldaw a marijuana eradication a naipatungpal sadiay.


Maibasar iti report, dinadael dagiti otoridad ti tallo a plantasyon ti marijuana nga addaan iti total land area a 2,100 square meters a nakaimulaan ti 10,500 a Fully Frown Marijuana Plants.


Malaksid iti dayta, narekober pay sadiay ti 15,000 a grams ti napagango a bulong ti marijuana ken 5,000 a grams a marijuana seedlings.

Awan met ti nakemmeg a cultivator iti nasao a plantasyon