--Ads--

KALINGA- Nadiskubre ti P720-K a gatad ti marijuana bayat iti naisayangkat a marijuana eradication idiay Brgy. Ngibat, Tinglayan, Kalinga.

Naballigi ti nasao nga operasyon babaen iti nagtipon a pwersa dagiti pulis babaen iti panangidaulo dagiti otoridad manipud iti Tinglayan Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit/Provincial Drug Enforcement Unit, Kalinga Police Provincial Office ken dadduma pay.

Nagresulta ti nasao nga operasyon iti pannakadiskubre ti maysa a plantasyon a namulaan iti 3,600 a puon ti Fully Grown Marijuana Plants.

Dagus met a pinarut ken inuram dagitoy dagiti otoridad, nupay kasta awan ti natiliw dagitoy a cultivator wenno nagmula.