--Ads--

BAGUIO CITY – Awan pay iti panunot ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ti agtaray iti nangatngato a posisyon iti umadani a 2022 national and local elections.

Iti interview ti Bombo Radyo Baguio, kinunana a daytoy ket gaputa makumikom ken nakatutuk paylaeng ti imatangna kadagiti responsibilidad ken trabahona ita.

– Baguio City Mayor Benjamin Magalong

Dinakamatna nga adu dagiti nasken a matutukan iti agdama kas iti pandemya ken no kasanu a makasubbot ti ekonomiya ti syudad.

Kinunana a gapu kadagitoy ket saan pay a mapagsarsaritaan ti kampona ti umadani nga eleksion.