--Ads--

BAGUIO CITY – Maipasiguradon ti presensia dagiti pulis nga agbantay iti deppaar ti Camp 30, Caliking, Atok, Benguet kalpasan ti panakailukat manen ti Community Police Assistance Center (COMPAC) sadiay.

Maipalagip a kiniddaw dagiti kaaduan nga umili iti nasao a barangay ti panakailukat manen ti nasao a COMPAC gapu iti serye ti panagtakaw iti baterya dagiti lugan sadiay ken iti panagtakaw iti maysa a balay sadiay.

Sigun kenni PSSgt. Gabriel Apil, Team Leader ti nasao a COMPAC ti Atok Municipal Police Station, ituloyda ti agwanawan iti nasao a lugar tapnu tapnu mamintinir iti linak ken kapia ken maipasigurado ti kinatalged dagiti umili.

Innayonna a biagenda metlaeng ti checkpoint iti nasao a disso tapnu maipasigurado ti panakasurot dagiti health protocols kontra iti COVID-19 ken malapdan ti aniaman a kita ti kriminalidad.

Dinakamatna a ti Camp 30 ket agserserbi a maysa nga exit point dagiti motorista manipud iti munisipyo ti Kapangan a posible a pagnaan dagiti agibibiahe iti iligal a droga, partikular ti marijuana. (report ni Bombo Razced Pagoli)