--Ads--

BAGUIO CITY – Ipangruna ti Benguet Provincial Police Office ti pannakaideklara ti probinsia ti Benguet kas drug-free community.

Kinuna ni Benguet Provincial Director PSSupt. Florante Camuyot a daytoy ti tutukanda iti pannakaipatungpal manen dagiti anti-drugs operations ti pulisya.

Dinakamatna a kangrunaan a tutukanda ti Barangay Badeo ken Tacadang sadiay Kibungan gaputa adda pay dagiti drug personalities sadiay a saan a simmuko wenno nakemmeg.

Kinunana pay a subliyanda metlaeng dagiti namonitor dagitoy a marijuana plantation sites tapno maipanamnama a saanen a namulaan dagitoy wenno saanen a sinublian dagiti marijuana cultivators.