--Ads--

BAGUIO CITY – Ipangruna ita ti Benguet Provincial Police Office ti pannakaideklara ti probinsia ti Benguet kas drug-free community.

Kinuna ni Benguet Provincial Director PSSupt. Florante Camuyot a daytoy ti tutukanda iti pannakaipatungpal manen dagiti anti-drug operations ti pulisya.

Dinakamatna a kangrunaan a tutukanda ti Barangay Badeo ken Barangay Tacadang sadiay munisipyo ti Kibungan.

Sigun kenkuana, daytoy ket gaputa adda paylaeng dagiti drug personalities sadiay a saan a simmuko wenno nakemmeg.

Innayonna a subliyanda metlaeng dagiti namonitor dagitoy a marijuana plantation sites iti masakupan ti probinsia tapno maipanamnama a saanen a namulaan dagitoy iti maiparit a mula wenno sinubliyan dagiti marijuana cultivators.