--Ads--

BAGUIO CITY – Agtultuloy ti panangimbestigar ti Baguio City Police Office – Station 5 iti panangserrek ti termite gang iti barangay hall ti Military Cut-Off, siudad ti Baguio idi kalman ti rabii.

Sigun iti pulisya, ikagkagumaanda nga agala kadagiti dadduma nga ebidensia wenno testigo para iti panakabigbig dagiti suspek a simrek iti uneg ti barangay hall.

Naamuan a nagna dagiti suspek iti kanal iti intersection ti Military Cut-Off ken Kennon Road sakbayda a nagaramid manen ti abot paturong iti sirok ti barangay hall ken sadiay nga inabotanda ti datar.

Sigun kenni Military Cut-Off Punong Barangay Randy Valdez, tinakaw dagiti suspek ti uppat a camera, maysa a nginginaen nga extension wire, complete set a harness ken maysa a chainsaw nga aggatad amin iti nasurok P100,000.

Kinunana a makita kadagiti video footages iti CCTV cameras a nakamuntar iti barangay hall ti iseserrek dagiti suspek manipud iti kinalida nga abot iti sirok ti pasdek.

Narekober met dagiti inaramat dagiti suspek a nagaramid iti abot kas iti hydraulic jack, blot cutter, drill bit, steel pipe ken dagiti personal a kagawaan dagiti suspek kas iti sigarilyo, sapatos ken tsinelas.

Ginandat pay dagiti suspek a serreken ti pasdek a kaabay a mismo ti barangay hall kas maibasar iti nakita nga abot iti nasao a disso ngem mapapati a saan a nabaelan dagiti suspek a nang-abot iti datar daytoy.

————- Filipino translation ————
BAGUIO CITY – Nagpapatuloy ang imbestigasyon na isinasagawa ng Baguio City Police Office – Station 5 sa panloloob ng termite gang sa barangay hall ng Military Cut-off sa lungsod ng Baguio.

Una nang inihayag ng pulisya na dumaan ang mga suspek sa kanal ng intersection ng Military Cut-Off at Kennon Road bago sila gumawa ng butas papunta sa ilalim ng nasabing barangay hall kung saan, binutas nila ang sahig at doo sila pumasok.

Ayon naman kay Military Cut-Off Punong Barangay Randy Valdez, tinangay ng mga suspek ang apat na camera, mamahalin na extension wire, complete set na harness at isang chainsaw na may kabuoang halaga na higit P100,000.

Narekober naman ang mga kagamitan na ginamit ng mga suspek gaya ng hydraulic jack, blot cutter, drill bit, steel pipe, sigarilyo, sapatos at tsinelas.

Sinubukan pa umano ng mga suspek na pasukin ang kabilang gusali ng barangay hall dahil kita din butas na kanilang ginawa pero nabigo ang mga ito.