--Ads--

BAGUIO CITY – Pimmusay ti pito a bulan a maladaga iti uneg ti tiyan ti 21-anyos a babai a biktima ti panagbettak ti tangke sadiay Purok 25, San Carlos Heights, Baguio City idi Mayo 8.

Maipalagip a niluktan ni Cher Amber Ramos ti burner tapno agluto idi napasamak ti nasao nga insidente.

Immunan a naduktalan dagiti nagresponde a kameng ti Bureau of Fire Protection a nalukay ti hose a nakakonek iti burner nu sadino makitkita a rason ti panagleak daytoy.

Nakarikep pay dagiti tawa ken ridaw a nakaigapuan ti nakapoy a ventilation.

Nakasagrap ti babai iti second degree burn iti nagduduma a paset ti bagi-na.

Iti agdama, agkasapulan ti pamilya ti tulong pinansiyal para iti panakaagas ken panagrekober ti biktima sadiay Baguio General Hospital Medical Center.//Bombo Jerwin Aquino/Bombo Marinel Rodrigo