--Ads--
photo | Tuba MPS

BAGUIO CITY – Nasarakan ti narunot a bangkay ti maysa a lalaki iti waig sadiay Tamangan, Tadiangan, Tuba, Benguet idi kalman.

Nabigbig daytoy a ni Rex Manganip Alda, 24-anyos, baro, estudyante ken residente ti Purok 8, Apugan, Irisan, Baguio City.

Maibasar iti report, nakaawat ti pulisya iti report manipud iti maysa nga indibidual mainaig iti nakitana a bangkay kabayatan ti panagturongna iti disso ti waig a pagal-alaanda ti suplay ti danum.

Dagus met a nagresponde dagiti pulis ken sadiay a nakitada ti narunoten a bangkay ti baro a binigbig met ti mismo a pamilya daytoy.

Nakita pay iti nakasarakan ti bangkay ti maysa a brown belt bag a naglaon ti nagduduma a banag, arak ken tali.

Sigun iti ama ti baro, nagpakada kenkuana ti anakna idi May 14 nga apanna alan ti togana ngem sadiay a saanen a nagaw-awid daytoy.

Naiturong ti bangkay ti baro iti Benguet Memorial Service sadiay Cruz, La Trinidad, Benguet.