--Ads--

BENGUET PROVINCE – Indeklara ti Department of Agriculture – Cordillera nga avian influenza free ti probinsiya ti Benguet kalpasan ti dua a tawen a nakumpirmar ti H5N1 strain infection.

Maipalagip nga immunan a nailista ti inisyal a kaso ti H5N1 strain infection kadagiti native a manok, pato, turkey ken ganso manipud Pebrero agingga September idi 2022 iti Baguio City ken iti munisipyo ti Atok, Buguias, Itogon, La Trinidad, Sablan ken Tublay.

Sakbay a naideklara nga avian influenza free ti probinsya, nangipatungpal ti Department of Agriculture iti dagos a panagdalos, disinfection, mobility restrictions ken surveillance kadagiti aglawlaw ti farms a naapektaran iti nasao virus.//Mae Bagsang