--Ads--

BAGUIO CITY – Indeklara ti Department of Health- Cordillera a malaria free ti intero a rehiyon kalpasan nga awan ti naiwanawanda a kaso iti las-ud ti manu a bulan kadagiti nagduduma a probinsiya partikular sadiay Apayao a kaudian a naideklara a malaria free.

Sigun ken DOH Cordillera Malaria Control and Elemination Program Coordinator Roy Fiaching, nasapa a nagun-odda ti puntirya a maideklara a malaria free ti Cordillera inton tawen 2025 kas panagsagana iti assessment ken validation iti World Health Organization inton 2030.

Kinunana nga immunan a naideklara a malaria free ti Baguio City ken Benguet idi 1995 kas maibasar iti datos ti ahensya.

Naamuan a kalpasan iti 20 a tawen ket naideklara met a malaria free ti Abra, Mountain Province idi 2018, Ifugao ken Kalinga idi 2020, ken Apayao idi laeng 2021 iti baet ti pandemya.

Gapu iti dayta, nairtengan ti aktibo a panangtutok ken panangsustinir iti eliminasyon ti nadakamat a sakit babaen kadagiti lokal a gobierno.

Inayon ni Fiaching a puntirya iti nasional a gobierno a maideklara ti intero a pagilyan a malaria free inton tawen 2030.