--Ads--

BAGUIO CITY – Nanayunan pay iti lima nga ruta ti Libreng Sakay program a mangipaay ti serbisyo kadagiti healthcare workers iti rehiyon Cordillera.

Nangrugi idi Sabado, Hunyo 4, 2022 ti kanayunan nga ruta iti Baguio City ken La Trinidad iti Benguet ken Tabuk City sadiay Kalinga.

Karaman kadagiti kanayunan aruta iti Baguio City ti Pinsao – Guisad Line, City Camp – Quarry – Lourdes Line, ken Minesview – Gibraltar – Navy Base Line bayat nga ti Pico- Puguis Housing Line iti La Trinidad, Benguet ken Dagupan – Bulanao Line sadiay Tabuk City, Kalinga.

Dagiti baru nga ruta ket kanayunan iti pito a ruta nga pagtartarayan dagiti Libreng Sakay iti nagduduma nga paset ti rehiyon.

Manamnama pay ti panaglukat ti kanayunan nga ruta ken parapubliko a lugan iti sidong ti nasao nga programa ti LTFRB-Cordillera kadagiti masungad nga aldaw.