--Ads--

BAGUIO CITY -Pormalen a nailukat ti selebrasyon ti Panagbenga Festival ditoy Baguio City kalpasan a saan a narambakan iti dua a tawen gapu iti COVID19 pandemic.

Nangrugi ti programa babaen iti inter-faith prayer iti Panagbenga Park sadiay South drive a sinaruno ti special cultural performance ti University of the Cordillera Saeng Kasay ken ribbon cutting a mangipaspasimudaag iti panagrugi ti nasao a pestibidad.

Nailukat metlaeng ita nga aldaw ti Baguio Botanical Garden ken iti Panagbenga Opening Exhibition “Garden Scapes” nga agbayag agingga inton Marso 27.

Manamnama met a maipatungpal ti Handog ng Panagbenga sa Pamilya Baguio, Funagbenga Zumba, let a Thousan Flowers Bloom Open Painting Exhibition, Panagbenga Kite Flying Challenge ken Cultural Show inton Marso 13.

Malaksid iti dayta, maipabuya ti maikadua a MontaƱosa Film Festival sadiay Baguio Athletic Bowl inton Marso 19 agingga 27; Panagbenga Open Dance Competition inton Marso 20, Session Road in Bloom inton Marso 21 agingga inton Marso 27 ken Flower Tee Golf sadiay Baguio Convention Center inton Marso 25 agingga Marso 26.

Kaudian a maipatungpal ti Fireworks Display inton Marso 27 kas senyales a mairikepen ti selebrasion ti panagbenga festival.