--Ads--

BAGUIO CITY – Nadangran ti maysa a soldado iti napasamak nga engkwento iti nagbaetan ti tropa ti gobyerno ken dagiti komunista a New People’s Army (NPA) sadiay Nagas-asan, Ud-udiao, Sallapadan, Abra idi malem kalman.

Sigun kenni Lt. Col. Isagani Nato, Public Information Officer ti Northern Luzon Command ti Armed Forces of the Philippines, manarimaan ti panagpatpatrolya dagiti kameng ti 24th Infantry Battalion ti 5th Infantry Division, Philippine Army idi naranaanda dagiti NPA a nangitunda iti engkwentro.

Kinunana a dagiti rebelde ket kameng ti Agustin Begnalen Command, Kilusang Larangang Gerilya – North Abra ti Ilocos-Cordillera Regional Party Committee nga idadauluan ni Abdon Siddayao.

Inaklonna met a saanda nga amo no adda ti nadangran wenno pimmusay kadagiti rebelde nga NPA ngem adda ti maysa a soldado a nadangran kalpasan a natamaan ti luppona.

Innayonna nga agtultuloy ti panangipatungpal ti militar iti focused military operations kadagiti napili a lugar ditoy Amianan Luzon a masansan a sarsarungkaran dagiti nabatbati a kameng ti rebelde nga NPA.

————– Filipino translation ———–
BAGUIO CITY – Nagpapagaling ngayon sa pagamutan ang isang sundalo makaraan itong masugatan sa naganap na engkwentro sa pagitan ng 24th Infantry Battalion ng 5th Infantry Division, Philippine Army at mga rebeldeng grupo na New People’s Army sa Nagas-asan, Ud-udiao, Sallapadan, Abra.

Sa panayam ng Bombo Radyo kay Lt. Col. Isagani Nato, Public Information Officer ng Northern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines, nagsasagawa ng patrolya ang mga sundalo nang maabutan nila ang mga NPA na dahilan upang magkaroon sila ng engkwentro.

Aniya, nagtamo ng sugat sa binti ang isang sundalo na sa ngayon ay nasa ligtas na ang kalagayan.

Ang mga nasabing rebelde ay kasapi ng Agustin Begnalen Command, Kilusang Larangang Gerilya – North Abra ng Ilocos-Cordillera Regional Party Committee na pinamumunuan ni Abdon Siddayao.

Sinabi naman niya na hindi pa nila alam kung may namatay o nasugatan sa mga kasapi ng NPA.

Samantala, sa ngayon ay nagpapatuloy ang focused military operations ng mga tropa ng pamahalaan sa hilagang bahagi ng Luzon laban sa mga komunistang grupo.