--Ads--

BAGUIO CITY – Nagbakwit ti 25 a pamilya iti probinsia ti Benguet gapu iti epekto ti bagyo nga Ulysses.

Maibasar iti report ti Benguet PDRR Office, pakairamanan daytoy ti tallo a pamilya manipud Barangay Eddet ken Barangay Ballay iti Kabayan ken maysa iti Tuba.

Inasistaran met ti pulisya ti panagbakwit dagiti 11 a pamilya a bukbuklen ti 49 nga indibidual nga agnanaed kadagiti lanslide prone areas sadiay Soysoyoc, Tapapan, Bauko, Mountain Province.

Sadiay Kalinga, nagbakwit iti babbalay dagiti kabagianda ti uppat a pamilya nga agnanaed iti asideg ti Aliog River sadiay Pinukpok bayat a nagbakwit met kadagiti ti tallo a pamilya sadiay Pasil.

Imbinglay met ni Apayao PDRRM Officer Jeoffrey Borromeo nga adda ti 14 nga indibidual a nagbakwit manipud Barangay Malibang, Pudtol bayat a 11 nga indibidual manipud Barangay Aurora, Pudtol gapu iti pangta ti panaglayos.

Maibasar met iti datus ti OCD-Cordillera, 187 a pamilya ti apektado iti entero a rehion gapu iti bagyo ken iti tail-end of a cold front.

Dumanon met iti innem a balay iti Benguet ti partially damaged, partikular sadiay Abiang, Atok; Kabayan; Kibungan ken Tuba bayat maysa a balay ti naireport a totally damaged sadiay Kabayan.