--Ads--

BAGUIO CITY – Nagpalagip manen iti puliko ti Traffic Management Unit ti Baguio City Police Office mainaig kadagiti kalsada a mairikep inton bigat para iti panagpasariar dagiti kandidata ti Miss Universe ditoy siudad.

Sigun kenni PSupt. Armando Gapuz, dadaulo ti nasao nga opisina, mangrugi iti alas sais ti agsapa inton bigat ket mairikep dagiti kalsada a pagdalanan ti parada dagiti kandidata.

Kinunana a karaman iti daytoy ti agpada a linia ti kalsada iti DILG office, ti Upper Session Road, ti Kalaw St., Nevada Rotanda ken ti South Drive nga agturong iti Baguio Country Club.

Sigun ken ni Supt. Gapuz, mairikep met laeng ti Teachers Camp Junction aginggat South Drive, PNR Utilitty Road Junction nga agturong iti Upper Session Road aginggat UP Drive junction.

Namnamaen ti opisial a mailukat met laeng a dagus dagiti nasao a kalsada para kadagiti motorista apaman a malpas ti aktibidad dagiti Miss Universe candidates.