--Ads--

BAGUIO CITY- Kidkiddawen ita ti Pinukpuk Municipal Police Station ti tulong ti publiko tapno mabigbig ti suspek a nangpalpaltog iti maysa a lalaki sadiay Denglo, Taga, Pinukpuk, Kalinga idi Oktobre 15.

Iti inisyal nga imbestigasyon ti Pinukpuk MPS, sinerrek ti maysa a lalaki a mapatta patta nga agtawen iti 30 agingga 40-anyos ti balay ti saanen a nainaganan a biktima.

Pinalpaltugan ti suspek ti biktima a nangitunda iti dagus nga ipupusayna.

Maibasar pay iti report ti Pinukpuk MPS, napalpaltugan ti biktima iti sango mismo ti pamilya.

KITAEN ti sketch ti suspek a naibasar iti panangiladawan dagiti testigo.

Mapatta-patta nga agtayag daytoy iti 5’5 agingga 5’6, agdagsen iti 65 agingga 70 kilo, addaan ti medium built ken fair complexion.

Asinuman a makaipaay ti impormasyon ket mabalin a kontaken ti Pinukpuk MPS iti 09057044703.

Naudi a nakita ti suspek a nakasuot ti silky a black mask, addaan ti black ken red sweatshirt, naka-gloves ti black, nakasuot ti black a tactical a pants ken black a combat shoes.