--Ads--
photo | BFP-Tuba

BAGUIO CITY – Natumba ti maysa a truck a naglaon kadagiti lata ti mantika sadiay Bontiway, Poblacion, Tuba, Benguet idi kalman.

Maibasar iti report, bayat a daldalyasaten ti truck ti kalsada nga agturong iti Baguio City idi nakapasar ti overheat a nangitunda ti panagatrasna.

Gapu iti amak ti driver nga adda ti mairaman iti insidente ket indungparna ti truck iti canal a nagresulta ti panakatumbana ken iti panakatnag met dagiti lata ti mantika

Naamuan a dumanon iti 1,000 a lata ti mantika ti karga daytoy ken dumanon ti agarop 200 ti nadadael.

Dagos a kinabilan dagiti otoridad ti sawdust ti nakaibellengan ti mantika sakbayda a dinalusan babaen ti danom.

photo | BFP-Tuba