--Ads--

BAGUIO CITY – Agtultuloy ti clearing operations nga ipatpatungpal ti militar sadiay Barangay Sanguit, Dupax del Sur, Nueva Vizcaya kalpasan ti napasamak nga engkwentro iti nagbaetan dagiti kameng ti 84th Infantry Battalion Philippine Army ken NPA-Venerando Villacillo Command Cagayan Valley Regional Committee.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo kenni Lt. Col. Isagani Nato, command information officer ti Northern Luzon Command, kinunana nga agtultuloy ti clearing operations dagitoy kadagiti isolated a barangay iti nasao nga ili.

Linawlawaganna met nga awan ti pimmusay iti benneg ti gobyerno ken natalgeden ti kasasaad ti sangapulo a soldado a nadangran iti rinnupak nga iti agdama ket agpapaimbag iti ospital sadiay Bayombong, Nueva Vizcaya.

Dinakamatna pay nga adda ti narekober dagiti soldado a bangkay ti saan pay a nabigbig nga NPA member, maysa nga M16 rifle, hand grenade ken subersibo a dokumento.

Kinunana nga SOP ti panakaipaima ti bangkay ti nasao a rebelde iti maseknan a local government unit.

Immunan a nagresponde ti militar iti impormasyon a naidanon kadakuada mainaig iti extortion activities ti armado a grupo iti nasao a barangay a nakapasamakan ti engkwentro.

Linawlawaganna pay a ti nasao nga engkwentro ket pammaneknek nga agtigtignay ti gobyerno tapnu masigurado ti kinatalged ti maysa a lugar.

Ginuyugoyna dagiti nabatbati a kameng ti rebelde a sumukodan iti gobyerno tapnu agsubli iti normal ti panagbiag dagitoy.

———————– Filipino translation —————-
BAGUIO CITY – Nagpapatuloy ngayon ang clearing operations na isinasagawa ng militar sa Barangay Sanguit, Dupax del Sur, Nueva Vizcaya matapos ang nangyaring engkwentro sa pagitan ng 84th Infantry Battalion Philippine Army at mga kasapi ng NPA-Venerando Villacillo Command Cagayan Valley Regional Committee.

Sa panayam ng Bombo Radyo kay Lt. Col. Isagani Nato, command information officer ng Northern Luzon Command, sinabi niya na patuloy sa ngayon ang clearing operations sa mga isolated na barangay sa nasabing bayan.

Nilinaw naman nito na walang namatay sa panig ng gobyerno kung saan, ligtas na ang kalagayan ng 10 sundalo na nasugatan sa sagupaan at kasalukuyang nagpapagaling sila ngayon sa ospital sa Bayombong, Nueva Vizcaya.

Binanggit naman niya na may narekober ang kasundalohan na bangkay ng hindi pa nakikilalang NPA member, isang M16 rifle, hand grenade at mga subersibong dokumento.

Sinabi niya na SOP ang pag-turn over sa bangkay ng naturang rebelde sa kinauukolang local government unit.

Una nang nagresponde ang militar sa impormasyon na ipinarating sa kanila kaugnay sa umano’y extortion activities ng armadong grupo sa nasabing barangay kung saan, nagkasagupa ang ito.

Samantala, nilinaw naman ni Lt. Col. Nato na ang nasabing engkwentro ay patunay na gumagalaw ang pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng isang lugar.

Hinikayat naman nito ang mga nalalabi pang rebelde na magbalik-loob na sa pamahalaan upang bumalik na sa normal ang kanilang pamumuhay.