--Ads--

BAGUIO CITY – Manamnama a maibiyahe paturong sadiay Quezon City inton bigat ti bangkay ti Cordilleran police a kameng ti PNP – Special Action Force a pimmusay kabayatan ti rinnupak sadiay Marawi City.

Immunan a naipadamag a nagserbi a reinforcement wenno timmulong laeng iti rinnupak sadiay siudad ti Marawi ni PO3 Alexis Mangaldan manipud Bangued, Abra a nakadestino sadiay Zamboanga.

Sigun kenni Lloyd Adan Quiocho, sigud a kaadalan ken pagayam ti pimmusay a SAF trooper, maiturong ti bangkay ni Mangaldan iti maysa a punerarya sadiay Quezon City para iti public viewing kadagiti makaam-ammo ken kakabagian ti daytoy ken nagdesisyon ti pamilia a mai-cremate daytoy.

Kinunana a desisyon ti pamilya ti pulis a saanen a maiyawid ti bangkay sadiay Abra sakbay ti crematiom gaputa maiyawid ti abo daytoy sadiay Zamboanga.

Maipalagip a pimmusay daytoy kalpasan a maatap a pinaltogan ti daytoy ti maysa nga sniper ti Maute Group.

Immuna metten nga inkari ti lokal a gobyerno ti Abra a mangipaayda iti tulong iti pamilya a napanawan ti banwar a pulis.