--Ads--

BAGUIO CITY – Agtultuloy ti imbestigasyon dagiti otoridad iti pakabigbigan ti nangibelleng iti fetus a nasarakan idi kalman iti basuraan sadiay sadiay Wangal, La Trinidad, Benguet.

Sigun iti pulisya, ti fetus ket maysa a lalaki, agdagsen iti 2.3 kgs ken addan iti lima inggan innem a bulan.

Naiturong daytoy iti Benguet General Hospital ken naitabon sadiay Buyagan Public Cemetery.

Maibasar iti imbestigasyon, nasarakan ti maysa nga agbasbasura ti nasao a fetus a naikabil iti box ti sapatos a naikarga iti yellow nga ecobag ken nabungon iti puraw a lampin a nasuratan ti nagan nga Ofelia Antonio. (with Bombo Florence Paytocan)