--Ads--

BAGUIO CITY – Mapagparparikutan ita ti panakaibiahe dagiti relief goods paturong sadiay Apayao gapu iti mapaspasaran a panaglayos iti paset ti Lower Apayao.

Iti panakiyuman ti Bombo Radyo, kinuna ni DSWD-Cordillera Assistant Regional Director Enrique Gascon a kangrunaan a naapektaran iti panaglayos dagiti munisipyo ti Santa Marcela, Luna, Flora ken Pudtol.

Sigun kenkuana, adda metten ti 700 a family food packs ken sleeping kits a naiwaras iti nasurok 219 a pamilya nga adda iti 11 nga evacuation centers sadiay Apayao.

Kinunana a posible a manayonan dagiti evacuation centers sadiay a mabalin a pagkamangan dagiti agbakwit.

Inaklonna a marigatanda pay a mangibiahe kadagiti family food packs gapu kadagiti nalayos a kalsada sadiay Pamplona, Cagayan.

Naamuan a nagabang ti DSWD-Cordillera iti 10 a trak a nakasagana a mangibiahe kadagiti relief goods kadagiti naapektaran iti panaglayos iti probinsia ti Apayao. /with BRCauayan/