--Ads--

BAGUIO CITY – Maipasidong paylaeng iti otopsiya ti bangkay ti taxi driver a pimmusay kalpasan a binagbagsol dagiti saan pay a nabigbig a suspek sadiay Mulberry Alley, Km.4, Asin Road, Baguio City idi kalman.

Sigun iti Station 9 ti Baguio City Police Office, idi laeng malem kalman nga impalubos ti pamilyana ti nasao nga otopsiya kalpasan nga inkari ti operator ti Jane-NiƱa Taxi a daytoy ti agbayad iti mabusbos.

Naamuan a kalpasan ti otopsiya ket maiwayid iti pagtaenganda sadiay Rosario, La Union ti bangkay ti biktima a ni Angel Umali Sarmiento, 47-anyos, naasawaan ken agab-abang sadiay Pines Park, La Trinidad, Benguet.

Kinuna met ti pulisya nga adda ti naimuntar a CCTV camera iti nakapasamakan ti insidente ngem urayenda paylaeng ti operator daytoy.

Dinakamat dagiti pulis a tallo a lallaki ti nakita dagiti testigo a nangdangdangran iti biktima a nagsagrap iti bagsol iti tengnged ken kanawan a luppona, ken sugat kadagiti ima daytoy.

Maipalagip a mapukpukaw ti koleksion, cellphone ken wallet ti biktima.