--Ads--

BAGUIO CITY – Nabigbigen ti suspek a nangbagbagsol ti maysa a negosyante sadiay Upper Magsaysay, Baguio City idi rabii ti Biyernes, September 13.

Sigun kenni PMaj. Marlo Evasco, commander ti Baguio City Police Office – Station 7, ti suspek ket nagtaud sadiay Cabanatuan, Nueva Ecija ken siguden nga agtatakaw.

Nupay kasta, saanna nga inwaragawag ti nagan ti suspek gaputa maan-anop paylaeng daytoy.

Kinunana a maisagsaganan dagiti dokumento a kasapulan para iti panakaipila ti kaso kontra iti suspek.

Immunan a nabigbig ti biktima a ni Juvita Chulnuan, 42-anyos, naasawaan, negosyante ken residente ti Upper Pinget, Baguio City.

Maibasar iti report, nakita ti maysa a testigo nga adda ti maysa a lalaki a nagtaud iti Y-shape overpass ken simrek daytoy iti store ti biktima.

– timek ni PMaj. Marlo Evasco, commander ti Baguio City Police Office – Station 7

Kalpasan laeng ti sumagmamano a minutos ket rimwar ti suspek nga agtartaray ken simmaruno a rimwar ti biktima a nakaiggem iti kanawan a paset ti tiyanna a dara-dara.

Dagos a timmulong ti testigo ken inturongna ti biktima iti pagagasan.

Sigun met iti biktima, natakaw ti koleksionna a P6,500 ken ti cellphone-na nga aggatad ti P10,000. (-with Bombo Brigitte Marcasi)