--Ads--

BAGUIO CITY – Nadangran ti pito nga indibidual kasaruno ti panagdinnungpar ti kulong-kulong ken motorsiklo sadiay Barangay Appas, Tabuk City, Kalinga idi kalman.

Maibasar iti imbestigasyon, paturong ti kulong-kulong iti direksyon ti Dagupan idi napasamak ti insidente.

Ti nasao a lugan ket inmaneho ti 20-anyos nga estudyante a ni Davester Mewang ken addaan daytoy ti uppat a pasahero.

Kabayatan ti panagdalyasatda iti kalsada ket naikkat ti maysa nga screw ti kulong-kulong rason a napukawan iti kontrol.

Gapu iti daytoy, nagduretso ti kulong-kulong iti sabali a linya ti kalsada agingga a nadungparna ti motorsiklo nga inmaheno ni Billy Canao, 35-anyos, nga addaan met iti dua a back riders.

Dagus met a naiturong iti ospital dagiti biktima gapu iti nasagrap dagitoy a dunor babaen iti panagresponde ti Bureau of Fire Protection Tabuk City.

Manarimaan ita ti panag-paagas dagiti walo nga indibidual bayat a temporaryo a naiturong dagiti dua a lugan iti kustodiya ti pulisya.