--Ads--

BAGUIO CITY – Sumangsango ti dua nga indibidual iti kaso a panaglabsing iti Republic Act 8485 wenno The Animal Welfare Act of 1998.

Nabigbig dagitoy a da Jonie Bugtong Ruiz, 29-anyos ken Jamar Talabis Alcantara, 26-anyos, agpada a construction worker ken residente ti Sitio Bancua, Poblacion, Tuba Benguet.

Maibasar iti imbestigasyon, pinaltogan ti Ruiz ti maysa nga aso babaen iti air gun bayat a kinamat ni Alcantara ti nasao nga aso ngem saan a nagballigi dagitoy iti panggepda gapu ta dagus a nakataray ti aso.

Iti agdama, naipaima ti dua a suspek ken ti air gun iti Baguio City Police Office – Police Station 8 para iti umno a dokumentasyon.