--Ads--

BAGUIO CITY- Im-imbestigaran paylaeng dagiti otoridad ti pudno a napasamak iti naipadamag nga insidente ti pammaltog sadiay Brgy. Doña Loreta, Pudtol, Apayao itay nabiit.

Immunan a nabigbig ti biktima a ni Jandy Padeway Yadan, 39-anyos bayat a ti suspek ket ni Robert Balanan Bulsao, 58-anyos.

Iti inisyal nga imbestigasyon, magmagna ti biktima iti ruar ti pagtaengan ti suspek idi nangngegna a nagpukkaw ti suspek.

Immasideg ti suspek iti biktima ken sadiay a maatap a pinaltoganna ti biktima babaen iti Cal. 45.

Dagus a naitaray iti ospital ti biktima ken boluntaryo a simmuko ti suspek iti Pudtol MPS.

Insuko ti suspek ti paltog ken ti maysa a magazine nga addaan ti lima a bala.

Posible a mapilaan iti kaso ti suspek iti kanito a maduktalan a guilty daytoy.