--Ads--

BAGUIO CITY – Tartarigagayan ti ama ti Tublay, Benguet ti naannayas a panakarisut ti territorial dispute iti nagbaetanda iti munisipyo ti La Trinidad.

Iti panakiyuman ti Bombo Radyo kenni Tublay Mayor Armando Lauro, kinunana nga awan ti planona nga agpabus-oy iti kabangibang a munisipyo.

Nupay kasta, kinunana a mamati daytoy a kasapulan met ti legal a konsultasyon iti nagbaetan ti dua a lokal a gobyerno.

– paset ti panakiyuman ti Bombo Radyo kenni Tublay Mayor Armando Lauro

Maipalagip a pagin-innagawan ti dua a munisipyo ti 200 nga ektarya a masarakan iti nagbeddengan dagitoy.

Kinuna pay ni Lauro a nasaysayaat no maiyumanen ti nasao a pakaseknan iti Sangguniang Panlalawigan ti probinsia ti Benguet.