--Ads--

KIBUNGAN BENGUET – Dinadael dagiti otoridad ti mapatta-patta a P116,000 ti gatadna a marijuana plants a nadiskobre idiay Tacadang, Kibungan, Benguet idi Abril 10.

Nadiskobre ti dua a marijuana plantation nga addaan ti rukod a 120 square meters a nakaimulaan ti agarup 580 a pidaso ti fully grown marijuana plants.

Dagus met a dinadael dagiti operating units dagiti mula iti mismo a lugar kalpasan ti umno a dokumentasyon ken naalaan ti sample para iti qualitative test iti Regional Forensic Unit Cordillera.

Balligi ti marijuana eradication babaen iti nagtinnulong a puersa ti Kibungan MPS, nagduduma a kameng ti Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, Regional Intelligence Unit ken Philippine Drugs Enforcement Agency Cordillera.

Agtultuloy ti nainget nga operasyon ti Benguet Police Provincial Office ken dadauma nga ahensiya ti gobyerno kontra iligal a droga tapno magun-od ti mapangpanggep a drug-free iti pagilian.