Tumataas na kaso ng pag-abandona sa mga sanggol at fetus sa Baguio City, ikinababahala...

BAGUIO CITY - Nababahala ngayon ang Baguio City Police Office sa posibleng pagtaas pa ng kaso ng mga naaabandona na sanggol at fetus sa...

Posible a panagngato ti kaso dagiti maibatbati a maladaga ken fetus iti siudad, mapagdandanagan

BAGUIO CITY - Madanagan ti Baguio City Police Office iti posible a panagngato ti kaso dagiti maibatbati a maladaga ken fetus iti siyudad ita...

UPDATE: Isang sundalo, sugatan sa naganap na engkwentro ng militar sa Kilusang Larangang Guerilla...

ABRA PROVINCE - Sugatan ang isang sundalo matapos ang sagupaan ng 50th Infantry Battalion at mga miyembro ng Kilusang Larangang Guerilla (KLG) North-Abra sa...

Maysa a soldado, nadangran iti rinnupak ti Philippine Army ken New People’s Army idiay...

ABRA - Nadangran ti maysa a soldado kalpasan ti rinnupak iti nagbaetan ti 50th Infantry Battalion ken miyembro ti Kilusang Larangang Guerilla (KLG) North-Abra...

Sumagmamano a barangays idiay Itogon, Benguet, makapaspasar iti kinakurang ti suplay ti danum

BAGUIO CITY - Mapaspasaran ita ti kinakurang ti suplay ti danum kadagiti sumagmamano a barangay idiay Itogon, Benguet partikular dagiti upper barangays. Nupay kasta, kinuna...

Insidente ti uram idiay Bontoc, Mt Province ita a tawen, dumanonen iti dua pulo

BONTOC, MT. PROVINCE - Dumanon iti dua pulo ti insidente ti uram ti nairekord ti Bureau of Fire Protection - Bontoc manipod Enero agingga...

Seguridad dagiti motorista nga agturong ken dumalyasat iti Kennon Road sadiay Tuba, Benguet, agtultuloy...

BAGUIO CITY - Agtultuloy a mabambantayan ti seguridad dagiti motorista nga agturong ken dumalyasat iti Kennon Road, Tuba, Benguet kalpasan a nareggaay ti paset...

Maysa a lalaki, nagtakaw ti helmet sadiay East Bayan Aurora Hill

Nasiputan daytoy a lalaki a nangala ti helmet manipud iti maysa kadagiti motorsiklo a nakaparada iti igid ti Purok 3. Nabigbig ken naipadamag pay a...

Dagus a panakaituloy dagiti nabaybay-an a patrabaho dagiti telcs company iti Baguio City, maiyap-apela

BAGUIO CITY- Iyap-apela ita dagiti negosiante ken umili ti Lourdes Subdivision ken Dominican Hill ti dagus a panangituloy dagiti telcos company kadagiti nabaybay-an a...

Rason iti panakargaay ti rocknetting project sadiay Itogon, Benguet, nailawlawag

BAGUIO CITY - Nalawlawagan ti rason iti panagreggaay ti rocknetting project sadiay Barangay Dalupirip, Itogon, Benguet idi napalabas a lawas. Sigun iti Barangay Captain ti...
- Advertisement -
--Advertisement--