Kauna-unahang Kasalan sa Piitan, isinagawa sa Baguio City Jail

BAGUIO CITY - 'Love knows no boundaries.' Ang kasabihang ito ay muling pinatunayan ng isang person deprived of liberty (PDL) at kanyang nobya na...

Duapulo ket walo a Cordilleran karaman iti 208 a miyembro iti Philippine National Police...

Karaman ti duapulo ket walo a Cordilleran iti 208 a miyembro iti Philippine National Police Academy MASIDTALAK wenno Maaasahang Tagapagsilbi ng Inang Bayan na...

World Record para iti largest gong players ken largest pot dancers, nagun-od iti Kalinga

Baguio City - Nagballigi iti Kalinga a ragpaten ti Guinness World Record para iti kadakkelan a banga dance ken gong ensemble a napasamak idiay...

JANUARY 15 || ITA NGA ALDAW ITI PAKASARITAAN TI PILIPINAS:

- tawen 1973, nabitay babaen iti firing squad ti convicted drug trafficker a ni Lim Seng a nagresulta iti panakaparmek ti illegal drug business...
- Advertisement -
--Advertisement--