Search and rescue operations dagiti otoridad, full force para iti panakabirok dagiti indibidual a...

BAGUIO CITY - Full force ti search and rescue operations dagiti otoridad para iti panakabirok dagiti daduma pay nga indibidual a nairaman iti panakargaay...

Agassawa a Pinoy sadiay Australia, pimmusay; 13-anyos nga anak dagitoy, naulila

AUSTRALIA - Pimmusay ti agassawa a Pinoy kalpasan a nalmes dagitoy idiay Perth, Australia idi napalabas a lawas. Maibasar iti inisyal nga imbestigasyon, naipadamag kadagiti...

Balikbayan nga agina, pimmusay; kabsat ti ina a biktima, suspek iti nasao a krimen

QUEZON CITY, PHILIPPINES - Napaneknekan a pimmusay dagiti Balikbayan nga agina kalpasan a naduktalan ti bangkay dagitoy a naitabon iti arubayan ti kabagian dagitoy. Maibasar...

Ilan sa daan-daang residenteng lumikas mula sa isla ng Yeonpyeong, bumalik na sa kanilang...

SOUTH KOREA - Nakauwi na sa kanilang mga tahanan ang ilan sa daan-daang residente ng Yeonpyeong island na tumakas patungo sa Yellow Sea matapos...

Filipino Community, naragsakan iti panagbisita ni President Ferdinand Marcos Jr. sadiay Belgium; nabara a...

BELGIUM - Naragsakan dagiti Filipino Community iti panagbisita ni President Ferdinand Marcos Jr sadiay Belgium. Iti interview ti Bombo Radyo Baguio, kinuna ni Bombo International...

Mas malaking embahada ng Pilipinas sa Thailand, hihilingin ng mga OFW sa pakikipagkita nila...

THAILAND - Inaasahan na magkakaroon ng forum ang mga Overseas Filipino Workers (OFW) kasama si President Ferdinand Marcos Jr. sa Bangkok, Thailand sa darating...

Nasurok 3,800 nga OFW, nakabalod iti 52 a pagilian, sigun kenni Senador Raffy Tulfo

BAGUIO CITY - Dumanon iti 3,827 nga Overseas Filipino Workers ti nakabalod iti lima pulo ket dua a pagilian. Sigun kenni Senador Raffy Tulfo, ituloy...

Maysa nga ina manipud Kalinga, tarigagayna a maiyawid ti bangkay ti anakna manipud Malaysia

BAGUIO CITY- Tarigagay ti 86-anyos nga ina manipud Magaogao, Pinukpuk, Kalinga a makita iti maudi a gundaway ti anakna nga OFW a pimmusay sadiay...

Lima nga OFWs a naapektaran ti krisis sadiay Ukraine, naipaayan iti tulong; 17,400 nga...

BAGUIO CITY - Dumanon iti 5 nga Overseas Filipino Wokers (OFWs) ti naipaayan ti ayuda babaen iti Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) Cordillera. Maibasar iti...

Sangapulo nga Cordilleran OFWs manipod Ukraine, nakaawiden iti rehiyon ken tulong para kadagitoy naipaay

BAGUIO CITY- Agtultuloy ti tulong a maipapaay kadagiti Overseas Filipino Workers (OFWs) a mapapaawid iti rehiyon nga apektado ti riribok wenno giyera a mapaspasamak...
- Advertisement -
--Advertisement--