--Ads--

BAGUIO CITY – Pimmusayen ti driver ti parapasahero a van a naidungpar iti poste ti kuryente iti sangwanan ti gate ti Provincial Capitol sadiay Tabuk City, Kalinga idi kalman.

Immunan a nabigbig daytoy a ni Rogelio Daguio, tubo ti Tanudan, Kalinga ken residente ti Tabuk City.

Naamuan iti imbestigasyon ti pulisya nga agturong kuma ti biktima iti balay ti kabsatna ken kabayatan ti panangimanehona iti lugan ket killaat a pimtok ti kanigid a pilid iti sangwanan ti van.

Gapu iti daytoy, napukaw ni Daguio ti kontrol iti van agingga a naidungpar iti poste ti kuryente.

Kinuna ti pulisya a gapu iti kapigsa ti panakaidungpar ti van iti poste ket nagsagrap ni Daguio ti sumagmamano a dunor.

Dagus a naitaray daytoy iti ospital ngem pimmusay kalpasan ti nasurok pito nga oras.